Kommunkansliet håller stängt fredag den 31 maj. Kansliet håller sommarstängt 15.7-4.8, enligt beslut av kommunstyrelsen 12.3.2019 § 70.
Återvinningscentralen håller stängt torsdag den 30 maj.
Biblioteket håller stängt onsdag den 29 maj. 

Sök