Eftersom situationen kan ändra snabbt är det även för kommuninvånarna av stor vikt att följa de instruktioner som Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor.

Följande anvisningar uppdateras och preciseras i takt med att ny information kommer från hälsovårdsexperter och de behöriga myndigheterna:

Kommunkansliet håller öppet som vanligt
Uträtta ärenden i första hand via telefon och e-post. Avtala gärna om möten på förhand, alla kontaktuppgifter hittar du här Om du är i frivillig karantän efter utlandsvistelse eller har minsta förkylningssymtom önskar vi att du inte besöker kommunkansliet. Vid besök på kommunkansliet rekommenderas ansiktsskydd.

Solgården
Nya besöksrutiner på Solgården fr.o.m. 9.4. 
Besök på Solgården endast i besöksrummet. Anhöriga ombedes ringa och boka tid/meddela att de avser besöka anhöriga, på tel. (018) 364 020. Övriga restriktioner skall följas. Besöksrutinerna gäller tills annat meddelas.

Barnomsorgen
Barnomsorgen fungerar som vanligt. Barn som visar minsta tecken på förkylningssymtom ska fortsättningsvis stanna hemma tills de är helt friska. 

Biblioteket
Kommunens bibliotek håller öppet som vanligt.

Fritidsverksamhet
Fritidsaktiviteter hålls utomhus.

Ytterligare information: Raine Katajamäki, kommundirektör, tel. (018) 329 321

Informationen uppdaterad 13.4.2021 kl. 08.59

Sök