Finlands Kommunförbund ordnar utbildningstillfällen för förtroendevalda i kommunerna. I januari 2020 ordnar vi tre stycken tillfällen på Åland:
28.1 kl. 17.00-19.00 i Kumlinge
29.1 kl. 17.30-20.30 i Jomala
30.1 kl. 17.30-20.30 i Jomala (streamas också)

Tillställningarna är gratis och tar upp åtminstone följande frågor:
 Omvärldsanalys och nulägesbild för Åland
 Ansvar och uppgifter för fullmäktige och andra organ
 Beslutsfattande, mötesteknik och kommunikation
 Kommunalekonomi – vad behöver du som förtroendevald veta?
 Kommentarer och erfarenheter från den lokala politiken

Info och anmälan hittas via denna länk: www.kommuntorget.fi/aland2020.