Räddningsområde Ålands landskommuner har sin huvudbas i Jomala kommunkansli där distriktets brandchefer har sina kansliutrymmen. Räddningsområdet förebyggande arbete sköts av brandcheferna. Det operativa arbetet sköts av frivilliga brandkårerna inom distriktet samt genom samarbete med övriga distrikt.

Räddningsområdet omfattar tio kommuner:
Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund, Vårdö

Inom räddningsområdet finns 12 frivilliga brandkårer: Jomala FBK, Gottby FBK, Lemlands FBK, Hammarlands FBK, Eckerö FBK och Lumparlands FBK. Finströms FBK, Västra Saltviks FBK, Östra Saltviks FBK, Sunds FBK, Geta FBK och Vårdö FBK.

Den gemensamma räddningsnämnden leder och övervakar brand- och räddningsväsendet i distriktet samt de brandkårer som är verksamma i distriktet. Vidare skall nämnden ombesörja och övervaka uppgifter inom befolkningsskyddet. Räddningsnämnden representeras av en ledamot från varje medlemskommun med personlig ersättare samt en kommunstyrelse representant.

För sotare, se Gula sidorna i Ålands telefonkatalog.

Kontakta

Brandchef Lennart Johansson
Godbyvägen 448
Pb 2
22151 Jomala
Tel. (018) 329 132, +358 (0)457 522 1630
lennart.johansson@jomala.ax

Brandinspektör Thomas Mattsson
Godbyvägen 448
Pb 2
22151 Jomala
Tel. (018) 329 175, +358 (0)40 828 1640
henrik.olofsson@jomala.ax

 

 

Sök