Industritomter

Tomter i Storby industriområde, pris: 2,10 euro per kvadratmeter.

Bostadstomter

Bostadsområde Haralds

Eckerö kommun erbjuder ett 15-tal attraktiva tomter för nybyggnation på Haralds bostadsområde i Södra Storby. Tomterna finns på gång- och cykelavstånd till kommunala serviceinrättningar som daghem, skola och bibliotek liksom badstrand, färjeterminal och bussförbindelse till Mariehamn. Priset uppgår till 3 euro per kvadratmeter, exklusive vatten och avlopp. Se detaljplan och planbeskrivning för Haralds och mer information på Din Fastighet.

Bostadsområde Kyrkviken

På natur- och strandnära Kyrkviken har ett nytt bostadsområde planlagts. De flesta tomterna är belägna på äldre flack ängsmark i naturtillstånd omgivna av park- och skogsområden. Ca 4 km till centrala Storby, skola och daghem med avskild cykelväg längs hela huvudvägen. Gångavstånd till bussförbindelse till Mariehamn. Vid stranden finns för området avsatt rekreationsområde med färdigställd badstrand. Se mer information på Din Fastighet.

Information om jordförvärv på Åland.

Auktion av radhustomter den 23 maj 2019

Eckerö kommun ger nu möjlighet till företag eller privatpersoner att förvärva en radhustomt vardera i två olika bostadsområden som är under uppbyggnad i Eckerö, Kyrkvikens bostadsområde samt Haralds bostadsområde i Södra Storby.
Den ansvariga mäklaren Robert Lindegrén på Din Fastighet har märkt av ett ökat intresse för bägge bostadsområdena under vårkanten.
Auktionen kommer att hållas torsdagen den 23 maj kl. 18.00 på Din Fastighets Abs kontor på Storagatan 14 i Mariehamn.

De tomter som kommer att auktioneras ut är:

Kyrkvikens bostadsområde: Kvarter 2 tomt nr 7, 4 740 m²

kyrkviken

 

Kyrkvikens bostadsområde

Kyrkvikens bostadsområde


Haralds bostadsområde: Kvarter 24 tomt nr 3, 2 343 m²

haralds

 

Haralds bostadsområde

Haralds bostadsområde


Övrigt:
- Utgångspris 1€, med en minsta höjning om 100€
- Slutligt bud antas under förutsättning att kommunfullmäktige antar budet
- Köpare måste börja bygga radhus (flerfamiljshus) inom 3 år
- Observera att den nuvarande (till och med 31.12.2019) kampanjen gällande befrielse från anslutningsavgifter enligt KF § 95/2018 inte gäller auktionerade tomter

För anmälan till auktionen samt övriga frågor vänligen kontakta ansvarig mäklare:
Robert Lindegrén, Din Fastighet Ab
Auktoriserad fastighetsmäklare, rfm
robert@dinfastighet.com
+358 (0)457-344 5222
Läs mer om respektive bostadsområde på www.dinfastighet.com