Närings- och kulturnämnden arbetar med närings-, biblioteks- och kulturverksamhet i Eckerö kommun. Närings- och kulturnämnden är också ansvarig nämnd för Medborgarinstitutet.

Närings- och kulturnämnden har följande ledamöter och gruppvisa ersättare 2016-2019 samt tills styrelse och fullmäktige utsett ledamöter och ersättare för 2020-2023.

Ordinarie ledamöter

Ordförande Johan Hellström
Vice ordförande André Sjöström
Monica Fogelström
Johan Hilander
Åsa Häggblom

Gruppvisa ersättare

Susanne Aunér
Berit Metsik
Mikael Selander
Tage Mattsson
Yasmine Häggblom