Räddningsnämnden: Kalle Björnhuvud, ersättare John Hilander 2016-2019 samt tills styrelse och fullmäktige utsett ledamot och ersättare för 2020-2023.

Lantbruksnämnden: Tage Mattsson, ersättare Rickard Eklund 2016-2019 samt tills styrelse och fullmäktige utsett ledamot och ersättare för 2020-2023.