Skolnämnden har verksamhetsansvar för Eckerö skola, som omfattar grundskolans årskurser 1-6.

Eckerö kommun ingår i kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt med Kyrkby högstadieskola i Jomala.
I denna bedrivs undervisning för årskurserna 7-9.

Här hittar du skolnämndens protokoll. 

Skol- och fritidsnämnden består av följande ledamöter och gruppvisa ersättare 2020-2023:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande Mikael Selander
Birgitta Österlund
Hanna Sivén-Bell

Viceordförande Robert Söderlund
Gunilla Holmberg


Gruppvisa ersättare:

John Hilander
Åsa Häggblom
Catrin Lundberg

Tage Mattsson
Maria Sundholm-Mattsson