Skolnämnden har verksamhetsansvar för Eckerö skola, som omfattar grundskolans årskurser 1-6.

Eckerö kommun ingår i kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt med Kyrkby högstadieskola i Jomala.
I denna bedrivs undervisning för årskurserna 7-9.

Här hittar du skolnämndens protokoll. 

Ordinarie ledamöter

Ordförande Christina Jansson 
Vice ordförande Nina Andersson
Robert Söderlund
Berit Metsik
Mikael Sandholm

 

Gruppvisa ersättare

André Sjöström
Marcus Eriksson
Maria Sundholm-Mattsson
Linda Kortman
Åsa Häggblom