Socialnämnden har ett samlat och omfattande verksamhetsansvar för barnomsorg, barnskyddsjour, äldrevård vad gäller servicehus och institutionsvård, hemservice, individ- och familjeomsorg, bistånd till personer med funktionsnedsättning och missbrukarvård. Eckerö socialnämnd samarbetar med Hammarlands kommun.

Socialnämnden har följande ordinarie ledamöter och gruppvisa ersättare 2020-2023:


Ordinarie ledamöter

Ordförande Pia Aarnio
Lars Pipping

Viceordförande Mikael Selander
Birgitta Österlund
Josefine Egenfelt

Gruppvisa ersättare

Bernt Bergman
Jenny Enbär

Rigmor Laurén-Jensen
Johanna Lindman
Jan Fagerström