Socialnämnden har ett samlat och omfattande verksamhetsansvar för barnomsorg, barnskyddsjour, äldrevård vad gäller servicehus och institutionsvård, hemservice, individ- och familjeomsorg, bistånd till personer med funktionsnedsättning och missbrukarvård. Eckerö socialnämnd samarbetar med Hammarlands kommun.

Socialnämnden har följande ordinarie ledamöter och gruppvisa ersättare 2016-2019 samt tills styrelse och fullmäktige utsett ledamöter och ersättare för 2020-2023:

Ordinarie ledamöter

Ordförande Magnus Jansson
Vice ordförande Pia Aarnio
Rune Söderlund
Britt Berthén-Eklund
Gun K Rosenqvist
Kerstin Wikgren
Rolf Söderlund

Gruppvisa ersättare

Terese Backman
Jan-Anders Öström
Robert Söderlund
Jenny Enbär
Josefin Egenfelt
John Hilander
Britt-Mari Sjöström-Kärki