Mellankommunal ombudsstämma: Mikael Selander, ersättare John Hilander.

Driftbolaget Eckeröhallens bolagsstämma: Rune Söderlund, ersättare Anders Svebilius.

Ålands problemavfall Ab bolagsstämma: Johan Hilander, ersättare Niklas Häggblom.

Ålands vatten Ab bolagsstämma: Brage Eklund, ersättare Janne Fagerström.

Ålands vindenergi andelsstämma: Niklas Häggblom, ersättare Kalle Björnhuvud.

Revisorer och revisorssuppleanter: Tove Lindström med ersättare Krister Rehn, Fredrik Lindqvist med ersättare Fredrik Häggblom, Nina Andersson med ersättare Katarina Bergman.

Byalagsstämma Storby byalag: Mikael Selander, ersättare Janne Fagerström.

Enskilda väglag: Johan Hilander, ersättare Niklas Häggblom.

Ålands omsorgsförbunds förbundsfullmäktige: Magnus Jansson, ersättare Åsa Häggblom.

Kommunalförbundet De Gamlas Hem förbundsfullmäktige: Susann Fagerström, ersättare Jan-Anders Öström.

Södra Ålands Högstadiedistrikt förbundsfullmäktige: Mikael Stjärnfelt med ersättare Tage Mattsson, Nina Andersson med ersättare Åsa Häggblom.

Nämndemän vid Ålands tingsrätt: Anders Svebilius, Gunilla Holmberg.

Lantmäterigodemän: Britt Berthén, Kalle Björnhuvud, Niklas Häggblom, Niklas Berlin, Gunder Eriksson, Gunilla Holmberg.

Eckerö Post- och tullhus direktion: Marie Löfström, Susann Fagerström.

Ålands jakt- och fiskemuseums delegation Johan Hilander, Johan Hellström.

Ålands kommunförbunds förbundsstämma: Anders Svebilius med ersättare Rune Söderlund, Mikael Selander med ersättare John Hilander.