Här hittar du lediga jobb i Eckerö kommun just nu. Du är också alltid välkommen att sända in en intresseanmälan till kansliet på e-post info@eckero.ax.

Semestervikarier/inhopp inom vården

Till kommunens serviceboende Solgården söker vi semestervikarier och inhoppare inom vården. För mer information kontakta Caroline Hilander, tel. +358 (0)40 579 6999, e-post caroline.hilander@eckero.ax.

Lediga jobb på Eckerö skola

1. En tidsbunden tjänst som klasslärare under tiden 1.8.2021-31.7.2022.

2. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter, 16 h/vecka, under tiden 1.8.2021-31.7.2022.

3. En tidsbunden befattning som elevassistent, 26 h eller 67,10% av heltid, kan ev. kombineras med fritidshemmet kl. 7-9 dagligen, under tiden 16.8.2021 – 8.6.2022.

4. En tidsbunden befattning som elevassistent, 20 h eller 51,6% av heltid, kan ev. kombineras med fritidshemmet kl. 7-9 dagligen, under tiden 16.8.2021 – 8.6.2022.

5. En tidsbunden befattning som fritidshemsledare, 21 h eller 54,2% av heltid, 11.8.2021 – 11.6.2022.

Upplysningar: Skolföreståndare Maria Bonds, tel. 38 361 eller +358 408 342 812, e-post maria.bonds@sahd.ax och www.eckeroskola.ax.

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 28.4.2021, under adress Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 Jomala eller per e-post info@sahd.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 13.4.2021
Utbildnings- och fritidsnämnden i Eckerö