Kommunfullmäktige:

28.1.2016, 25.2.2016, 17.3.2016, 21.4.2016, 19.5.2016, 16.6.2016, 22.9.2016, 20.10.2016, 17.11.2016, 15.12.2016

 

Kommunstyrelsen:

14.1.2016, 8.2.2016, 16.2.2016, 8.3.2016, 22.3.2016, 12.4.2016, 26.4.2016, 10.5.2016, 30.5.2016, 14.6.2016, 28.6.2016, 9.8.2016, 30.8.2016, 13.9.2016, 27.9.2016, 11.10.2016, 25.10.2016, 1.11.2016, 8.11.2016, 15.11.2016, 22.11.2016, 29-30.11.2016, 13.12.2016

 

Socialnämnden:

18.1.2016, 15.2.2016, 7.3.2016, 4.4.2016, 2.5.2016, 6.6.2016, 8.8.2016, 5.9.2016, 3.10.2016, 17.10.2016, 7.11.2016, 12.12.2016

 

Byggnadstekniska nämnden:

22.3.2016, 19.04.2016, 24.5.2016, 21.6.2016, 23.8.2016, 29.9.2016, 24.10.2016, 21.11.2016, 19.12.2016

 

Närings- och kulturnämnden:

11.4.2016, 8.6.2016, 5.9.2016, 3.10.2016

 

Tekniska nämnden:

12.02.2016 - därefter följande möten är under den nybildade Byggnadstekniska nämnden

 

Byggnads- och miljönämnden:

2.2.2016 - därefter följande möten är under den nybildade Byggnadstekniska nämnden.

 

Skolnämnden i Eckerö:

http://sahd.ktweb.fi/ 

 

Gemensamma räddningsnämnden:

Protokollen finns på Jomala kommuns hemsida
https://www.jomala.ax/protokoll

 

Gemensamma lantbruksnämnden:

Protokollen finns på Hammarlands kommuns hemsida
http://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/lantbruksnamnden