Protokoll 2019

Kommunstyrelsen:

22.1.2019, 31.1.2019, 12.2.2019, 26.2.2019, 12.3.2019, 26.3.2019, 9.4.2019, 23.4.2019, 7.5.2019, 21.5.2019, 4.6.2019, 25.6.2019, 27.8.2019, 10.9.2019, 24.9.2019, 8.10.2019, 22.10.2019, 5.11.2019, 12.11.2019, 19.11.2019, 26.11.2019, 3.12.2019, 17.12.2019

 

Kommunfullmäktige:

31.1.2019, 28.2.2019, 21.3.2019, 25.4.2019, 23.5.2019, 13.6.2019, 19.9.2019, 24.10.2019, 14.11.2019, 28.11.2019, 12.12.2019

 

Byggnadstekniska nämnden:

28.1.2019, 4.3.2019, 8.4.2019, 20.5.2019, 24.6.2019, 9.9.2019, 30.9.2019, 28.10.2019, 13.11.2019, 9.12.2019

 

Socialnämnden:

21.1.2019, 4.2.2019, 4.3.2019, 1.4.2019, 24.4.2019, 3.6.2019, 2.9.2019, 7.10.2019, 4.11.2019, 2.12.2019

 

Närings- och kulturnämnden:

11.2.2019, 28.3.2019, 2.5.2019, 3.6.2019, 5.9.2019, 3.10.2019, 13.11.2019, 11.12.2019

 

Skolnämnden i Eckerö:

Protokollen finns på SÅHD:s gemensamma KTWeb
http://sahd.ktweb.fi/

Gemensamma räddningsnämnden:

Protokollen finns på Jomala kommuns hemsida
https://www.jomala.ax/protokoll

Gemensamma lantbruksnämnden:

Protokollen finns på Hammarlands kommuns hemsida
https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/lantbruksnamnden