Från 1500-talet till början av 1900-talet gick den gamla postvägen mellan Stockholm och Åbo över Eckerö. Posten skulle regelbundet över havet, vilket postrotebönderna skulle ordna. Den årliga traditionen med Postrodden över Ålands hav är en hyllning till dessa modiga män. En resa längs Postvägen är även idag en upplevelse.

Kulturlivet förr finns till viss del bevarad i våra museer och kan idag beses på Labbas hembygds- och bankmuseum, postrotemuseet, Eckerö post- och tullhus och på Ålands jakt- och fiskemuseum.

Eckerö folkdräkt är ett exempel på bevarad kultur som fortfarande idag i vissa festliga sammanhang används som klädesplagg. Midsommarstängerna i Eckerö är speciella jämfört med andra midsommarstänger på Åland, och har fortfarande många ålderdomliga drag.

Labbas hembygdsgård och Ålands jakt- och fiskemuseum i Käringsund visar upp våra traditioner. Eckerö har alltid lockat fram kreativiteten. Naturen har inspirerat och i kommunen bor och verkar flera bildkonstnärer och konsthantverkare. Utställningsverksamheten är livlig med flera gallerier, bland annat med utställningar på post- och tullhuset.

Olika former av utställningar och kulturevenemang är självklara aktiviteter varje år. Ett exempel är friluftsteater på gården Bentes i Överby som spelas nästan varje sommar.  På post- och tullhuset arrangeras återkommande konst- och hantverksutställningar med väldigt höga besökarsiffror (18 500 besökare sommaren 2008).

Sök