Socialförvaltningen ansvarar för ordnandet av den lagstadgade sociala servicen till kommuninvånarna under ledning av socialnämnden. Kommuninvånarna ska ha tillgång till en likvärdig och trygg socialvård med respekt för individens självbestämmanderätt i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter.

Verksamheten inom socialvården omfattar barnomsorg, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionshinderservice, missbrukarvård och specialomsorg.

Socialchefen är ansvarig för verksamhet, personal och ekonomiförvaltning inom socialvården, d.v.s. socialkansliet, barnomsorgen och äldreomsorgen. Socialchefen är föredragande i socialnämnden. Socialchefen ansvarar också för barnatillsyningsärenden och i viss mån barnskydd. Socialchefen har hand om utkomststöd, missbrukarvård, funktionshinderservice och specialomsorg.

Socialarbetaren har hand om barnskydd.

Hemserviceledaren ansvarar för äldreomsorgen, d.v.s. servicehuset Solgården inkluderat personal och verksamhet, hemtjänst samt pensionärslägenheterna på Ekergården. 

Daghemsföreståndaren ansvarar för barnomsorgen, inkluderat personal och verksamhet.

Byråsekreteraren ansvarar för beräkning av barnomsorgsavgifter/för- och eftermiddagsvårdsavgifter, hemvårdsstöd, moderskapsunderstöd och hemtjänstavgifter samt fakturering för social service.

Socialchefen och byråsekreteraren finns på Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö.

Kommunkansliet håller öppet alla vardagar kl. 09.00-15.00. 

 

Kontakta

Vik. socialchef Marjo Österberg
Tel. (018) 329 323, +358 (0)457 345 5700
marjo.osterberg@eckero.ax

Socialarbetare Jessica Eriksson
jessica.eriksson@eckero.ax

Byråsekreterare Berit Metsik
Tel. (018) 329 326
berit.metsik@eckero.ax

Hemserviceledare Sandra Karlsson
Tel. (018) 364 022
sandra.karlsson@eckero.ax

 

Sök