Socialförvaltningen ansvarar för ordnandet av den lagstadgade sociala servicen till kommuninvånarna under ledning av socialnämnden. Kommuninvånarna ska ha tillgång till en likvärdig och trygg socialvård med respekt för individens självbestämmanderätt i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter.

Verksamheten inom socialvården omfattar barnomsorg, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionshinderservice, missbrukarvård och specialomsorg.

Socialchefen är ansvarig för verksamhet, personal och ekonomiförvaltning inom socialvården, d.v.s. socialkansliet, barnomsorgen och äldreomsorgen. Socialchefen är föredragande i socialnämnden. Socialchefen handhar barnatillsyningsärenden, funktionshinderservice, missbrukarvård och specialomsorg.

Hemserviceledaren ansvarar för äldreomsorgen, d.v.s. servicehuset Solgården inkluderat personal och verksamhet, hemtjänst samt pensionärslägenheterna på Ekergården. 

Byråsekreteraren ansvarar för beräkning av barnomsorgsavgifter/för- och eftermiddagsvårdsavgifter, hemvårdsstöd och moderskapsunderstöd samt fakturering för social service.

Socialarbetaren har hand om utkomststöd samt barnskydd och familjearbete.

Socialchefen, byråsekreteraren och socialarbetaren finns på Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö.
Kommunkansliet håller öppet alla vardagar kl. 09.00-15.00. 

 

Kontakta

Socialchef Andrea Björnhuvud
Tel. (018) 329 323, kl. 09.30-11.00 mån-tors
andrea.bjornhuvud@eckero.ax

Tf. socialhandledare Sonja Lumme
Tel. (018) 329 331, kl. 09.30-11.00 mån-tors

Byråsekreterare Berit Metsik
Tel. (018) 329 326
berit.metsik@eckero.ax

Hemserviceledare Sandra Karlsson
Tel. (018) 364 022
sandra.karlsson@eckero.ax

 

Sök