Eckerö kommun har en välfungerande äldreomsorg. I Storby finns serviceboendet Solgården med 16 platser. Ekergården är pensionärsbostäder som ligger i Kyrkoby. Därtill finns en välfungerande hemtjänst. Hemserviceledaren, som har sitt kansli på Solgården, ansvarar för äldreomsorgen.

Här hittar du äldreomsorgsplan 2010-2030.

Sök