Hemserviceledaren och en ergoterapeut från ÅHS kommer på hembesök till personer det år personen fyller 75 år. Besöket är i förebyggande syfte och kostnadsfritt. Du får bl.a. information om vilka förmåner som kan sökas och tips om eventuella hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Kontakta

Hemserviceledare Sandra Karlsson
Tel. (018) 364 022
sandra.karlsson@eckero.ax

 

 

Sök