Mariehamns stad har fyra fältarbetartjänster som lyder under socialnämnden. Fältarna är anställda för att arbeta förebyggande med och för åländska ungdomar i åldern 13-17 år, med tyngdpunkt på högstadieåldern. 50 % av budgeten betalas av Mariehamns stad och resterande 50 % av de övriga åländska kommunerna.

Fälta

Att fälta innebär att vistas på platser där ungdomar är. Varje vecka besöker fältarna alla högstadieskolor på fasta Åland. Fältarna besöker ungdomsgårdarna vissa kvällar i veckan och är ibland ute på stan på eftermiddagarna. De jobbar även cirka två helgkvällar per månad och fältar också på nätet via facebook.

Lektioner

På hösten träffar fältarna alla nya sjuor och har en lektion med dem. De berättar om vilka de är och vad de gör, och de diskuterar också tobak och energidryck. Ytterligare kan de erbjuda sjuorna en lektion i data och internet, där de pratar om mobbning på nätet. För årskurs åtta erbjuder de sex- och kärlekslektioner och med niorna diskuterar de attityder till droger.

ART (=aggression replacement training)

ART är en träningsmetod som består av tre komponenter: social färdighetsträning, ilskekontrollträning samt moraldiskussioner. Fältarna har genomfört ART i alla högstadieskolor på fasta Åland.

Föräldramöten

Fältarna träffar högstadieföräldrar och genomför ÖPP (= Örebro preventionsprogram). Det är ett program som riktar sig till föräldrar för att minska ungdomars drickande. De kan även medverka på andra föräldramöten om skolan önskar det. De har även vid behov föräldragrupper, där de finns med som ett stöd och bollplank i gruppen.

Ungdomsträffar

Fältarna har enskilda ungdomsträffar på uppdrag av t.ex. föräldrar, ungdomen själv, socialförvaltning, skola eller på deras initiativ. Orsaken kan vara kärleksbekymmer, strul hemma, ensamhet, problem i skolan eller annat som ungdomen har behov av att prata om.

Uppföljningssamtal

Uppföljningssamtal har fältarna med ungdomar och deras föräldrar t.ex. då en ungdom varit intagen på akuten och varit berusad. Det kan också vara så att en orolig förälder ringer och vill ha ett stödsamtal. De kan då hjälpa till och stötta eller bara fungera som bollplank och ge råd och tips.  

Polisförhör

När en ungdom under 18 år blir kallad på polisförhör meddelas fältarna. De fungerar som en representant för de sociala myndigheterna eftersom fältarna lyder under socialnämnden. De sitter med som ett stöd för ungdomen.

Resor och aktiviteter

Fältarna ordnar olika resor och aktiviteter för ungdomar. Bland annat åker de på skidresa på sportlovet. De har även varit på konserter, shoppingresor, till Gröna Lund och till Boda borg m.m.

Tystnadsplikt

Alla fältarbetare har tystnadsplikt.

Anmälningsplikt

Fältarna gör en anmälan om de känner en oro över en ungdoms välbefinnande. Om det kommer till deras kännedom att en ungdom kommer till skada på något sätt till exempel genom missbruk, brottslighet, brister i omsorgen hemma m.m. är de skyldiga att anmäla detta.

Samarbete

Fältarna samarbetar med t.ex. polisen, akuten, socialkanslier, skolorna och ungdomsbyrån.

Kontakta 

Fältarna har kontor på Uncan, Norra Esplanadgatan 8 i Mariehamn

Tel. (018) 531 452, +358 (0)400 780 237

Facebook: Fältarna Mariehamns stad

Sök