Det finns två olika system för färdtjänsten.

Du kan få färdtjänst i form av en stödservice enligt socialvårdsförordningen eller om du har ett gravt funktionshinder kan du beviljas färdtjänst enligt handikappservicelagen.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Om du har ett gravt funktionshinder kan du beviljas färdtjänst enligt handikappservicelagen och får då ett personligt färdtjänstkort. Om du på grund av gravt handikapp eller sjukdom inte kan åka buss och inte har tillgång till bil, kan du ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst innebär i praktiken taxiresor. Du har rätt att få 18 enkelresor per månad. Färdtjänst ger dig möjlighet att t.ex. handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och biljetterna är personliga. Om du beviljas färdtjänst får du färdtjänstbiljetter hemskickade (när man önskar fler biljetter tar man kontakt med kommunkansli). Priset på resan motsvarar priset på bussresa enligt den av Ålands landskapregering beslut nr 61, 25.03.2010 uppgjorda busstaxa. Kommunen betalar resten av kostnaden.

Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen

Beviljande av färdtjänst grundar sig på socialvårdsförordningen och avser hemservice i form av en stödservice. Du som blir beviljad färdtjänst får då ett personligt färdtjänstkort. Personer som av olika orsaker inte kan anlita allmänna kommunikationsmedel och inte har tillgång till bil, kan ansöka om färdtjänst enligt socialvårdslagen.

Färdtjänst som i praktiken är taxiresor finns för att underlätta t.ex. för att handla,uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och biljetterna är personliga. Om du beviljas färdtjänst är din självrisk är minst 5€/per resa eller enligt de vid ansökan inlämnade beskattningsintyget (20-50-70%) av resanskostnad. Kommunen betalar resten av kostnaden. Biljetterna får inte användas för resor till läkare eller fysioterapi då dessa ersätts av folkpensionsanstalten.

Ansökningsblankett samt läkarintyg lämnas till Eckerö socialkansli, Södra Överbyvägen 8, 22 270 Eckerö. 

Sök