En gravt funktionshindrad person har rätt till personlig assistans för att kunna klara sig i hemmet. En personlig assistent bistår med de vardagliga sysslorna i hemmet, ärenden och hjälper till med studier, arbete och fritidsaktiviteter samt i samhällelig verksamhet och i upprätthållande av sociala kontakter. Den funktionshindrade personen är arbetsgivare medan lönekostnaderna ersätts av kommunen.

En gravt funktionshindrad person kan också ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice är till för dig som behöver hjälp för att kunna delta i t.ex. fritids- och kulturaktiviteter, eller resor.

Ansökan om funktionshinderservice hittar du här. Ansökan jämte läkarintyg sänds till socialnämnden, Eckerö kommunkansli, Södra Överbyvägen 8, 22 270 Eckerö.

Sök