Björnhufvudbys fiskelag och samfällda, delägarstämma

Publicerad 1.3.2023 10:14 | Uppdaterad 1.3.2023 10:20

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 2.4.2023 09:00

Björnhufvudbys fiskelag och samfällda kallas till ordinarie delägarstämma söndagen den 19 mars 2023 kl. 15.00 vid Eckeröhallen

  • Stadgeenliga ärenden
  • Ifiske
  • Övriga frågor

Ärenden som delägare önskar ta upp till behandling eller diskussion lämnas in till styrelsen senast den 10 mars 2023 per e-post: bjornhuvudby@gmail.com eller per post till Björnhufvudbys fiskelag och samfällda, c/o Andrea Björnhuvud, Björnhuvudsvägen 302, 22270 Eckerö.

Välkomna!

Styrelsen