Delägarstämma, Överby bys samfälligheter

Publicerad 15.3.2023 08:53 | Uppdaterad 15.3.2023 08:59

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.3.2023 09:00

Delägarna i Överby bys samfälligheter sammankallas härmed till ordinarie delägarstämma som hålls i Eckeröhallen, torsdagen den 30 mars 2023 klockan 19.00. 

Vid stämman behandlas följande ärenden:

1. Stadgeenliga ärenden
2. Övriga ärenden

Södra Överbyvägen har möte efter stämman.

Eckerö den 15 mars 2023

Sysslomännen