Inbjudan till avgränsningssamråd för OX2:s planerade vindpark norr om Åland

Publicerad 16.11.2022 10:38 | Uppdaterad 16.11.2022 10:46

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 1.2.2023 00:00

OX2 Åland planerar att etablera havsbaserade vindparker norr om Åland och bjuder nu in till avgränsningssamråd enligt 7 § i Landskapslag om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning.

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ligga till grund för ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindparken med tillhörande internt kabelnät och vätgasproduktion i parken. Syftet med avgränsningssamrådet är att definiera miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och innehåll. 

I samrådsunderlaget finns den planerade verksamheten och de miljöeffekter verksamheten kan antas medföra beskrivna. Har du frågor eller vill ha papperskopior av samrådsunderlaget via post, kontakta noatun_north@ox2.com

Vi bjuder in till avgränsningssamråd på Blomstringe, Jomala (Blomstringevägen 12) onsdagen 14 december klockan 13-15 för myndigheter och klockan 18-20 för allmänhet, för att ge dig möjlighet att framföra dina synpunkter.

Du kan anmäla dig via hemsidan www.ox2.ax.

Vi välkomnar också dina skriftliga synpunkter och behöver dem senast den 31 januari 2023. Lämna in dessa till Ålands miljö- och myndighet per e-post, kansliet@amhm.ax. Ange ”Yttrande dnr 2022-740” i meddelandefältet.