Kallelse till äldrerådets sammanträde 7.9.2023 kl. 14.30

Publicerad 30.8.2023 14:48 | Uppdaterad 30.8.2023 14:52

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 5.10.2023 09:00

Sammanträdestid                                 Torsdag den 07.09.2023 kl. 14.30

Sammanträdesplats                             Kommunkansliet

 

                                      F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

                   ÄR § 15                     Kallelse och beslutsförhet

                   ÄR § 16                     Godkännande och komplettering av föredragningslistan

                   ÄR § 17                     Val av protokolljusterare, tid

                   ÄR § 18                     Kommunal fixartjänst

                   ÄR § 19                     Uppdatering av förvaltningsstadga

 

 

Eckerö 30.08.2023

Kerstin Wikgren

Ordförande för äldrerådet

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 08.09.2023 kl. 12.00 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.