Kallelse till äldrerådets sammanträde 9.11.2023 kl. 14.00

Publicerad 7.11.2023 10:07 | Uppdaterad 7.11.2023 10:11

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 7.12.2023 09:00

Sammanträdestid                                 torsdag den 09.11.2023 kl. 14.00

Sammanträdesplats                             Kommunkansliet

 

                                      F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

                   ÄR § 20                     Kallelse och beslutförhet

                   ÄR § 21                     Godkännande och komplettering av föredragningslistan

                   ÄR § 22                     Val av protokolljusterare

                   ÄR § 23                     Genomgång av senaste äldrerådets protokoll

                   ÄR § 24                     Äldreomsorgens budgetförslag för 2024

                  

 

Eckerö 06.11.2023

Kerstin Wikgren

Ordförande för äldrerådet

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 10.11.2023 kl. 12.00 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.