Kallelse, kommunfullmäktiges sammanträde 25.08.2022 kl. 18:30

Publicerad 18.8.2022 14:03

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 18.11.2022 09:58

Sammanträdestid                      torsdagen den 25.08.2022 kl. 18:30

Sammanträdesplats                  Kommunkansliet

 

 

                             F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KF § 48               Kallelse och beslutsförhet

KF § 49               Val av protokolljusterare, tid och plats

KF § 50               Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KF § 51               Tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare

KF § 52               Tilläggsbudget, barn- och äldreomsorgsledare

 

Eckerö den 18.8.2022

 

Anders Svebilius

Kommunfullmäktigeordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 29.8.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.