Kallelse, kommunstyrelsens sammanträde 30.08.2022 kl. 18:30

Publicerad 26.8.2022 16:51

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 26.11.2022 13:48

Sammanträdestid                      tisdagen 30.08.2022 kl. 18:30

Sammanträdesplats                  Kommunkansliet

 

                             F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KS § 202             Kallelse och beslutförhet

KS § 203             Val av protokolljusterare, tid

KS § 204             Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 205             Delgivningar

KS § 206             Revidering av detaljplan, Kyrkvikens bostadsområde i Kyrkoby by

KS § 207             Begäran om utlåtande gällande utkast till landskapslag om klientavgifter inom socialvården

KS § 208             Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Selander C.

KS § 209             Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Jacobsen A.

KS § 210             Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Jacobsen S.

KS § 211             Inbjudan till diskussion om Oasen

KS § 212             Avslutandet av samarbetsavtal med Hammarlands kommun

KS § 213             Delårsrapport

KS § 214             Tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare

KS § 215             Rekrytering av omvårdnadsledare

KS § 216             Hyreskontrakt med Ålands förläggning

 

Eckerö 26.8.2022

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 2.9.2022 på kom-munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.