Kommunstyrelsens sammanträde 07.06.2022 kl. 18:30

Publicerad 3.6.2022 22:50

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 3.9.2022 22:22

Sammanträdestid                    tisdagen 07.06.2022 kl. 18:30

Sammanträdesplats                Kommunkansliet

 

                         F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 142          Kallelse och beslutförhet

KS § 143          Val av protokolljusterare, tid

KS § 144          Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 145          Delgivningar

KS § 146          Kommunikationspolicy för Eckerö kommun

KS § 147          Ansökan om momsfri socialservice

KS § 148          Kommunernas socialtjänst, förbundsstämma 10.6.2022

KS § 149          Begäran om utlåtande, ändring av grundavtal Södra Ålands utbildningsdistrikt

KS § 150          Skrivelse, förslag om möte med föreningar i kommunen

KS § 151          Diskussionsärende: Öjvägen

 

Eckerö 3.6.2022

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 13.6.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.