Kungörelse: Förslag till detaljplaneändring för Käringsundsbyn semesterby

Publicerad 21.9.2022 09:30

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 24.10.2022 23:59

Ett förslag till detaljplaneändring för Käringsundsbyn semesterby i Storby by i Eckerö kommun finns framlagt till allmänt påseende på kommunkansliet i Överby samt på hemsidan under perioden 21.09.2022 - 24.10.2022.

Var och en som berörs av detaljplaneförslaget har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på detta. Synpunkter ska vara kommunkansliet till handa senast den 25 oktober 2022 kl. 15.00. 

Närmare information finns i bifogad kungörelse samt bilagor här intill.