Kungörelse, protokollet från Kommunernas socialtjänsts förbundsstämma 3.12.2021

Publicerad 8.12.2021 12:32 | Uppdaterad 8.12.2021 12:33

Kommunernas socialtjänst kf höll stämma fredagen den 3 december 2021. Där behandlades paragraferna 11-21.

Protokollet justerades tisdagen den 7 december 2021 och finns tillgängligt på www.kst.ax samt på kommunalförbundets kansli på Skarpansvägen 30. 

Kommunalförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets elektroniska anslagstavla 8 december 2021. Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag. 

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor samt att hålla protokollet till allmänt påseende.

Åsa Andersson
Kanslisekreterare