Kungörelse, riksdagsvalet 2023

Publicerad 10.3.2023 08:57 | Uppdaterad 10.3.2023 09:12

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 3.4.2023 09:00

K U N G Ö R EL S E

RIKSDAGSVALET 2023

Riksdagsvalet äger rum söndagen den 2 april 2023 kl. 09.00 - 20.00.
 

Röstberättigad vid riksdagsvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år.

Eckerö kommun utgör ett röstningsområde och röstningsstället är Eckerö skola Käringsundsvägen 16 i Storby.
 

Förhandsröstning anordnas på Kommunkansliet i Överby, Södra Överbyvägen 8 enligt nedan:

Onsdag – fredag 22.03 - 24.03 2023 kl. 09.00–15.00
Lördag 25.03. 2023 kl. 13.00 - 15.00
Måndag – tisdag 27.03 - 28.03 2023 kl. 09.00–15.00
 

Kommunstyrelsen har utsett Solgården som särskilt förhandsröstningsställe. Förhandsröstningen där äger rum söndag 26.03. 2023 kl. 13.00 – 15.00. OBS! denna förhandsröstning gäller endast de boende på Solgården. Förhandsröstning anordnas även vid inrättningar så som sjukhus och vårdhem.
 

Den som till följd av långtidssjukdom eller svårt handikapp inte kan rösta i vallokal eller på posten, får förhandsrösta hemma.
Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta till centralvalnämnden i Eckerö senast tisdagen den 21 mars före kl. 15.00. Anmälan bör göras skriftligt eller per telefon. Blanketter för ändamålet finns på kommunkansliet i Överby. Centralvalnämndens adress är: Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö. Telefon: 32 930

 

Eckerö den 9 mars 2023

På kommunala centralvalnämndens vägnar:

Carl-Gunnar Bergman

Ordförande