Kungörelse tjänstemannabeslut, byggnadstekniska kansliet 02.11.2022

Publicerad 2.11.2022 15:30

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 2.12.2022 15:30

Kungörelse enligt bilaga