Kungörelse tjänstemannabeslut, byggnadstekniska kansliet 07.11.2022

Publicerad 7.11.2022 10:32 | Uppdaterad 7.11.2022 10:33

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 8.12.2022 23:59

Kungörelse tjänstemannabeslut 7.11.2022, se bilaga.