Kungörelse tjänstemannabeslut, byggnadstekniska kansliet 14.11.2022

Publicerad 14.11.2022 11:40

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 14.12.2022 11:35

kungörelse enligt bilaga.