Kungörelse tjänstemannabeslut byggnadstekniska kansliet

Publicerad 16.1.2023 15:40

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 6.2.2023 23:59

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

§ 1       Frid Janina – Bygganmälan för tillbyggnad, tilläggsisolering samt konstruktionsändring av takkonstruktion på ett fritidshus på fastigheten Sjöbo 1:77 i Kyrkoby by

§ 2       Hellman Ove – Bygganmälan för nybyggnad av garage på fastigheten Smultronviken 13:69 i Storby by

 

Tjänstemannabesluten finns till påseende på kommunkansliet under kansliets öppethållningstider under perioden 17.1.2023 – 6.2.2023.

Delgivet och publicerat den 16 januari 2023

 

Billy Eriksson

Tf. byggnadsinspektör/kommuntekniker