Kungörelse tjänstemannabeslut byggnadstekniska kansliet 2 juli 2024

Publicerad 2.7.2024 10:58

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 9.8.2024 15:00

KUNGÖRELSE

 

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

§ 14     Bertell Robert                – Bygglov  - Bastu om 10m² på fastigheten 1:68 i Storby by.

§ 15     Jansson Annika & Åke  – Anmälan  - Gäststuga om 24m2 på fastigheten 5:20 i Torp by.

 

Tjänstemannabesluten finns till påseende på kommunkansliet under kansliets öppethållningstider under perioden 2.7.2024 – 9.8.2024.

 

Delgivet och publicerat den 2 juni 2024

 

Stefan Prokupek

byggnadsinspektör Eckerö kommun