Samråd för upprättande av detaljplan inom fastigheten 8:6 Kråkskär I kyrkoby by.

Publicerad 9.11.2023 00:01

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 15.12.2023 23:59

Härmed kallas berörda, i enlighet med Plan- och bygglagen § 30, till ett  SAMRÅD

 

med anledning av upprättande av detaljplan inom fastigheten 8:6 Kråkskär i Kyrkoby by.

 

Samråd arrangeras den 11 December år 2023 kl. 18:00 på kommunkansliet i Överby där förslaget presenteras.

 

Berörda ges möjlighet att yttra sig muntligen eller skriftligen.

Skriftliga utlåtandet skall lämnas in senast 27.12.2023 till Eckerö kommunkansli

 

Byggnadstekniska nämnden.