Tjänstemannabeslut 26.11.2021 Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Publicerad 2.12.2021 10:40 | Uppdaterad 2.12.2021 10:41

Följande tjänstemannabeslut gällande anställning har fattats av äldreomsorgsledare 26.11.2021:

§41 /ÄO/ personal/2021: val av vikarierande hemserviceledare: Axel Gädda förordnas som vikarierande hemserviceledare på 100 % av heltid under tiden 30.11.2021 – 30.4.2022. Tjänstemannabeslutet finns till påseende på kommunkansliet under öppethållningstider vardagar  kl. 9.00 - 15.00.

Delgivet och publicerat den 1 december 2021 Överby, Eckerö

 

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Intyg

Denna kungörelse har varit anslagen på Eckerö kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 1.12.- 31.12.2021.

Överby, Eckerö den 1.12.2021

Päivi Abbas

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare