Tjänstemannabeslut 9.11.2021

Publicerad 2.12.2021 10:42 | Uppdaterad 2.12.2021 10:43

KUNGÖRELSE

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

§ 78 Colérus Stina – Bygglov för ombyggnad och fasadändring av garage om 15 m² på fastigheten Furulund 12:132 i Storby by

Tjänstemannabesluten finns till påseende på kommunkansliet under kansliets öppethållningstider under perioden 10.11.2021 – 30.11.2021.

Delgivet och publicerat den 9 november 2021

 

Billy Eriksson

Vik. kommuntekniker/byggnadsinspektör