Tjänstemannabeslut över bygg- och tekniska ärenden den 7 mars 2023

Publicerad 7.3.2023 00:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 29.3.2023 23:59

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

§ 7       Rönnberg Birgitta och Tor - Beviljas inkoppling till kommunala vattenverket till fastigheten Flyttan 9:42 i Torp by

§ 8       Löfberg Linda – Beviljas inkoppling till kommunala vattenverket till fastigheten Johannetomt 6:7 i Torp by

§ 9       Eckerö kommun – Nybyggnad av förråd om 20 m² på fastigheten Olers 15:61 i Storby by

§ 10     Mattsson Susanna – Nybyggnad av carport om 34 m² på fastigheten Vesterstrand 7:12 i Storby by

§ 11     Eriksson Kurt - Fasadändring lagerhall omfattande anläggande av solceller om 110 m² på fastigheten Böleshagen 9:45 i Storby by

 

Tjänstemannabesluten finns till påseende på kommunkansliet under kansliets öppethållningstider under perioden 8.3.2023 – 29.3.2023.

Delgivet och publicerat den 7 mars 2023

 

Billy Eriksson

Tf. byggnadsinspektör/kommuntekniker