Tjänstemannabeslut över bygglovsärenden 7.12.2021

Publicerad 8.12.2021 12:36 | Uppdaterad 8.12.2021 12:37

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

§ 84     Hellström Ralf o Benita – Installation av eldstad och rökkanal i fritidshuset på fastigheten Röjen 12:140 i Storby by

§ 85     Winqvist Peter - Installation av eldstad och rökkanal i fritidshuset på fastigheten Röjen 12:140 i Storby by

 

Tjänstemannabesluten finns till påseende på kommunkansliet under kansliets öppethållningstider under perioden 8.12.2021 – 27.12.2021.

Delgivet och publicerat den 7 december 2021

 

Billy Eriksson

Vik. kommuntekniker/byggnadsinspektör