Tjänstemannabeslut över tekniska- och byggärenden 9 maj 2023

Publicerad 9.5.2023 15:40

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.5.2023 23:59

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

§ 21     IP Connect Ab - Beviljas tillstånd att lägga optoslang för fiber i vägområde till Farmvägen och Käringsundsvägen, samt korsande av väg

 

§ 22     Holmström Björn o Ulla - Nybyggnation av ekonomibyggnad om 11 m² på fastigheten Soludden 22:46 i Storby by

 

Tjänstemannabesluten finns till påseende på kommunkansliet under kansliets öppethållningstider under perioden 10.5.2023 – 30.5.2023.

Delgivet och publicerat den 9 maj 2023

 

Billy Eriksson

Tf. byggnadsinspektör/kommuntekniker