Närings- och kulturnämnden

Närings- och kulturnämnden arbetar med närings-, biblioteks- och kulturverksamheten i Eckerö kommun. Närings- och kulturnämnden är också ansvarig nämnd för Medborgarinstitutet.

Ledamöter och gruppvisa ersättare 2020-2023

Ordinarie ledamöter

Ordförande Johan Hilander
Lillemor Idman

Vice ordförande Robert Andersson
Åsa Häggblom
Ann-Sofi Stjärnfelt

Gruppvisa ersättare

Monika Fogelström
Joel Widengren

Britt Berthén-Eklund
André Sjöström
Glenn Tiitta