Närings- och kulturnämnden

Närings- och kulturnämnden arbetar med närings-, biblioteks- och kulturverksamheten i Eckerö kommun. Närings- och kulturnämnden är också ansvarig nämnd för Medborgarinstitutet.

Ledamöter och gruppvisa ersättare 2020-2023

Ordinarie ledamöter

Ordförande Johan Hilander
Lillemor Idman

Vice ordförande Ann-Sofi Stjärnfelt
John Hilander
Åsa Häggblom
 

Gruppvisa ersättare

Monika Fogelström
Joel Widengren

Britt Berthén-Eklund
Susanne Aunér
Lars Pipping