Socialnämnden

Fr.o.m. 1.1.2022 har kommunstyrelsen ansvaret för den tidigare socialnämndens uppgifter. Det lagstadgade äldrerådet utgör remissinstans i frågor som berör äldre.

Socialnämnden har verksamhetsansvar för äldrevården. Här ingår servicehus och institutionsvård, kommunens pensionärsbostäder, hemservice samt närståendevård för personer äldre än 65 år.