Information om COVID-19 och förändringar i kommunens verksamheter

Besök till kommunkansliet

Fr.o.m måndag 10.1.2022 tar kommunkansliet endast emot på förhand bokade besök. Bygglovshandlingar etc kan lämnas i kommunens postlåda vid vägen. För mer information ta kontakt med kansliet per telefon eller e-post. 

Besöksrutiner på Solgården

Uppdaterade besöksrutiner på Solgården fr.o.m. 10.01.2022.

Med anledning av den ökade smittspridningen uppdateras besöksinstruktionerna i enlighet med rekommendationer från ÅHS och ÅLR.

Vi ber alla besökare att vara restriktiva med besök till ESB boendet solgården under den närmaste tiden. Personalen hjälper gärna till med att använda surfplatta för skype/messengersamtal eller  telefon för att upprätthålla kontakt med anhöriga. 

Det råder inte besöksförbud utan det är fortsättningsvis möjligt med bokade och säkra besök om ni är symtomfria och inte i karantän/isolering. Vi ser gärna att ni är max två besökare/klient/gång. Ni kan boka besök per telefon +358 18 364020.

Besök sker antingen i besöksrummet eller i klientens rum, dit går man den kortaste vägen gärna via uteplatsen. Vistelse i allmänna utrymmen är inte möjligt.

Samtliga besökare skall använda munskydd  under hela besöket om inte hälsoskäl förhindrar användandet, då kan visir användas.

Vänligen håll tillräckligt säkerhetsavstånd till den ni besöker samt övriga klienter och personal. Håll god hand- och hosthygien.

Vid frågor kontakta boendets personal +358 18 364020 eller äldreomsorgsledare Päivi Abbas +358 457 3450277.

Informationen uppdaterad 10.1.2022 kl. 09.25