Information till vårdnadshavare med barn inom barnomsorgen

Ansökan till barnomsorg via Wilma har dragits igång, gäller även de barn som redan beviljats eller har daghemsplats!

Nytt inom barnomsorgen är att Eckerö kommun i år kommer att börja använda Wilma, ett webbaserat administrationsprogram som även används i grundskolan. I Wilma är det bland annat enkelt och smidigt att hålla kontakten mellan barnets hem och daghemmet, antingen via webbläsare på dator, padda, telefon eller i Wilma-appen. För att vi ska få igång användningen av Wilma behöver alla vårdnadshavare göra i ordning sina barns konton och ansöka om plats på daghemmet Nyckelpigan senast den 30.9.2023.

Se mer information om ibruktagandet av Wilma i bilagan här intill.