Kejsar Alexander den II:s stipendium

Eckerö kommun utdelar ett stipendium på 250 euro ur Kejsar Alexander den II:s Stipendiefond. Stipendiet kan sökas av universitets- och högskolestuderande eller studerande som bedriver yrkesstudier i läroinrättning utanför Åland. 

Sökanden skall ha varit bosatt i Eckerö kommun under ansökningsåret 2023 samt året dessförinnan 2022. Som hemort räknas alltjämt Eckerö, om den sökande tidigare varit bosatt och folkbokförd i kommunen under minst tre år, oavsett om denne därefter har varit folkbokförd på studieorten under ansökningsåret och året dessförinnan.
Den studerande bör med god framgång ha bedrivit studier under minst två terminer vid nuvarande undervisningsanstalt. 

Kommunstyrelsen beaktar vid sitt beslut om stipendiet i första hand den sökandes studieresultat i förhållande till ifrågavarande utbildningsnivå. I andra hand tas hänsyn till den sökandens ekonomiska ställning.

Ansökan med tillhörande meritförteckning skall inlämnas till kommunstyrelsen i Eckerö per post på adress Eckerö kommun, Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö eller per e-post info@eckero.ax senast den 4 december 2023.