Kungörelse, förslag till detaljplan för Kyrkvikens bostadsområde

Kungörelse för utställande av detaljplan för Kyrkvikens bostadsområde, se bilagorna här intill.