Snöplogningstjänster

Kommunfullmäktige har den 27.10.2022 §63 fastställt ett pris för snöplogningstjänster. Snöplogningstjänster kan kommuninvånare som har hemservice, nyttjar färdtjänst eller är pensionärer 75 år fyllda få. 

Snöplogningstjänsten innebär att man får infarten plogad. Området ska märkas ut med plogpinnar. Kommunen ansvarar inte för uppkommen skada i samband med plogningen. Observera att kommunen inte kan garantera att plogningen är utförd före kl. 12.00.

Avgiften för tjänsten är 102 euro vid anmälan före 29.11 och 150 euro vid anmälan efter 29.11. Snöplogning ingår i avgiften till klienter som betalar månadsavgift inom hemtjänst och har fler än 8 besök i veckan av hemtjänstpersonal (kategori C).

Den som önskar kommunal plogning kan anmäla sig genom att kontakta kommunkansliet per telefon +358 18 32930 eller per e-post info@eckero.ax och får då faktura skickad till sig.

Om du inte vill ha faktura betalar du in på nedanstående konto direkt, kom ihåg att fylla i din adress i meddelanderutan.
Till konto ÅAB: FI41 6601 0002 0079 95
Nordea: FI49 2296 1800 1234 96

Snöplogning utförs inte innan avgiften är betald.