Trafikinformation: avstängning av Hammarlandsvägen

Trafikinformation från Ålands landskapsregering: Hammarlandsvägen avstängd mellan Kattby och Frebbenby 27.9-29.9. Trafiken omleds via Prästgårdsgatan, Bovikvägen, Mörby kyrkväg och vidare in på Mörbyvägen, se närmare information i bilagan här intill.